ضمن سپاس از اینکه شکایت خود را مطرح می‌نمائید، اطمینان داشته باشید که در کمترین زمان ممکن به شکایت شما رسیدگی و نتیجه آن به استحضار خواهد رسید.
 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تلفن شما (الزامی)

موضوع

پیام شما