مجتمع های رفاهی گردشگری، زنجیره ای مارال ستاره

مارال ستاره زعفرانیه


این مجتمع در زمینی به مساحت ۲۶۰۰۰ متر مربع و زیربنایی حدود ۳۰۰۰ متر مربع در کیلومتر ۶۵ جاده نیشابور – سبزوار واقع شده است. این مجتمع دارای امکاناتی نظیر جایگاه عرضه سوخت، انواع رستورانها و فروشگاه های عرضه محصولات و خدمات می باشد و هم اکنون در حال بهره برداری و خدمات رسانی به مسافران است.


 

مارال ستاره شهرضا


این مجتمع در زمینی به مساحت ۲۲۰۰۰ متر مربع و زیربنایی حدود ۳۰۰۰ متر مربع در کیلومتر ۱۷ جاده شهرضا – آباده واقع شده است. این مجتمع دارای امکاناتی نظیر جایگاه عرضه سوخت، انواع رستورانها و فروشگاه های عرضه محصولات و خدمات می باشد و هم اکنون در حال بهره برداری و خدمات رسانی به مسافران است.


مارال ستاره میاندشت


این مجتمع در زمینی به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع و زیربنایی حدود ۳۰۰۰ متر مربع در کیلومتر ۱۴۵ جاده سبزوار- شاهرود واقع شده است. این مجتمع دارای امکاناتی نظیر جایگاه عرضه سوخت، انواع رستورانها و فروشگاه های عرضه محصولات و خدمات می باشد و هم اکنون در حال بهره برداری و خدمات رسانی به مسافران است.


 

مارال ستاره بیاض (در حال ساخت)این مجتمع در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰۰ متر مربع و زیربنایی بالغ بر ۴۰۰۰ متر مربع در کیلومتر یک جاده انار – بیاض واقع شده است. این مجتمع دارای امکاناتی نظیر جایگاه عرضه سوخت، انواع رستورانها و فروشگاه های عرضه محصولات و خدمات می باشد و هم اکنون این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی به میزان ۷۵ درصد است.


مارال ستاره سیاه بیشه (درحال ساخت)


این مجتمع در زمینی به مساحت حدود ۲۳۰۰۰ متر مربع با زیر بنای ۸۵۰۰ متر مربع در کیلومتر ۶۰ جاده چالوس – کرج و با امکاناتی نظیر جایگاه عرضه سوخت، انواع رستورا نها و فروشگاه های عرضه محصولات و خدمات می باشد و هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی معادل ۳۵ درصد است. این مجموعه در یکی از زیبا ترین منطقه های کشور در حال ساخت می باشد.


 

مارال ستاره حوض سلطان (درحال ساخت)


این مجموعه در زمینی به مساحت ۶۵۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۱۱۰۰۰ متر مربع در کیلومتر ۳۷ بزرگراه تهران – قم با امکاناتی نظیر جایگاه عرضه سوخت، انواع رستورا نها و فروشگاه های عرضه محصولات و خدمات می باشد. از خصوصیات بارز این مجموعه، امکان دسترسی هم زمان از بزرگراه و جاده ی قدیم تهران – قم است.