فروشگاه و سوغات

غرفه های فروشگاهی


غرفه های فروشگاهی متعدد از جمله :

غرفه فروش پاستیل، غرفه فروش بستنی، غرفه فروش قهوه فوری، غرفه فروش تنقلات، غرفه فروش عطریات، غرفه فروش اسباب بازی ها


 

سوپر مارکت


سوپر مارکت با ارائه بهترین سوهان و سوغات قم و تأمین نیازهای متنوع فروشگاهی مسافرین


غرفه سوغات


ارائه بهترین سوهان و سوغات قم و تأمین نیازهای متنوع فروشگاهی مسافرین


 

سوهان مارال


پخت و عرضه سوهان، سوغات لذیذ قم